mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
Resol el problema d'emmagatzemar i protegir els historials dels pacients, que habitualment estan en arxius en paper que van creixent en volum, dificultant enormement la seva consulta i conservació

mèdiCa proporciona un complert historial informatitzat que permet emmagatzemar tota la informació mèdica que es desitgi d'un pacient. Així i tot, a diferència d'altres programaris, resulta molt fàcil de llegir i comprendre ràpidament la situació del pacient que acaba d'entrar a la consulta.

A continuació es mostra un esquema de la pantalla:

Consulta de l'historial
En aquesta finestra es pot consultar fàcilment l'historial complert del pacient
Introducció de dades
Des dels formularis de la part dreta, s'introdueix la informació als camps corresponents
pantalla: historial
Menú d'apartats
Es pot accedir a tots els apartats de la fitxa des d'aquest menú
(ja sigui respecte a les dades generals del pacient, o a les de cada visita concreta)

mèdiCa tracta de facilitar en tot moment la feina del metge. Entre d'altres:

  • Permet agrupar les visites per problemes. Cosa que permet realitzar un millor seguiment dels processos, i saber si estan en curs o bé ja s'han "solucionat" per exemple.
  • Permet generar receptes, rebuts, certificats d'assistència, informes mèdics, etc. amb un sol clic del ratolí.
  • Disposa d'una eina de localització gràfica de les lesions mitjançant esquemes, i de catalogació d'imatges digitals.
  • Dóna un avís quan s'obre l'historial d'un pacient que tingui algun acte mèdic pendent d'analitzar els resultats.
  • També avisa quan hi ha pacients als quals s'ha indicat una revisió de seguiment, i al passar el temps indicat no han realitzat la visita ni l'han concertada.
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF