mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
mèdiCa es dirigeix principalment al sector mèdic privat, que per les seves característiques orgàniques --que són molta fragmentació i reduïda dimensió-- té més dificultats per aprofitar-se de les noves tecnologies
Objectius
Metges, secretaries i pacients són els principals actors del procés assistencial
guió
Metges
Ja sigui en una clínica, centre o consulta, és el professional que realitza l'atenció mèdica
Emmagatzemar i protegir els historials dels pacients (que habitualment estan en arxius en paper que van creixent en volum, dificultant enormement la seva consulta i conservació) és el centre de les necessitats informatitzables del metge. Així com l'accés a la informació mèdica de suport, com medicaments o principis actius, per exemple.
[més, a les seccions: Beneficis - Historials de Pacients, i: Beneficis - Informació Mèdica]
guió
Secretaries
Realitza la tasca de suport a la gestió assistencial
La programació de l'agenda de visites dels metges, és una de les feines més quotidianes i repetitives que es duen a terme. Disposar d'una eina que ajudi en tot aquest procés, així com a la comunicació amb el metge, facilita enormement la seva feina.
[més, a la secció: Beneficis - Agenda de Visites]
guió
Pacients
L'usuari que precisa d'atenció mèdica
Receptes, peticions d'actes mèdics, indicacions terapèutiques, o interconsultes són alguns dels molts documents que el pacient obté del metge. Tradicionalment s'escriuen a mà, i per això a vegades resulten massa concisos i difícils de comprendre. L'ordinador és la solució, ja que permet generar documents perfectament intel·ligibles i amb tota la informació, a partir de les prescripcions i indicacions del metge.
[més, a la secció: Beneficis - Documentació]
Consultes mèdiques, centres mèdics i clíniques són les principals organitzacions del sector privat
guió
Consultes Mèdiques
Un o diversos metges que comparteixen un despatx, i probablement una secretaria
Gestionar amb un programari informàtic la facturació i la comptabilitat de la consulta mèdica, facilitant així la relació amb Hisenda i amb les mútues, resulta un gran descans per al metge.
[més, a la secció: Beneficis - Facturació i Comptabilitat]
guió
Centres Mèdics
Agrupen diverses consultes mèdiques que comparteixen instal·lacions i serveis
Coordinar el treball de les secretaries i les agendes de visites de les consultes que formen part del centre. Així com oferir-los serveis de valor afegit, amb una bona imatge i economies d'escala que permetin reduir despeses, enforteix el centre i els seus integrants.
[més, a les seccions: Beneficis - Agenda de Visites, i: Beneficis - Documentació]
guió
Clíniques
Ofereixen serveis d'assitència mèdica als pacients, a través dels metges que hi treballen
Gestionar la feina de metges i secretaries en un entorn de col·laboració, on es pugui compartir informació mèdica que permeti el treball en equip, és una de les claus de la clínica. A l'igual que també ho és una bona imatge davant del pacient, amb els elements corporatius en tota la documentació que se li entregui.
[més, a les seccions: Beneficis - Informació Mèdica, i: Beneficis - Documentació]
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF